Om oss

Om oss

Brf Bäcken-Stigberget 24:4 består av 43 lägenheter varav fyra upplåts med hyresrätt. Husen ritades 1931 av arkitekt A Funkquist å Göteborgs Stads räkning och byggdes 1933. Föreningen bildades 1999 och fastigheten övertogs 2000. Från och med den 1 januari 2014 sköter Revisorsringen den ekonomiska förvaltningen. Den tekniska förvaltningen tar föreningen hand om själv med hjälp av en timanställd fastighetskötare. Föreningen äger sin egen mark och påverkas därför inte av höjda tomträttsavgälder. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar.

Renovering

Rör- och elstammar renoverades 1974. Sedan några år tillbaka genomför föreningen också partiella stambyten i takt med att de boende renoverar sina badrum. Under 2003 och 2004 renoverades fastighetens trappuppgångar och väggarna målades då i ljusa kulörer, speciellt framtagna för att återskapa den ursprungliga färgsättningen. Under 2006 och 2007 genomfördes en varsam totalrenovering av fasader och fönster (avseende både inner- och ytterbåge samt karmen som helhet). Fastigheten dränerades 2010 och sommaren 2011 renoverades gården med ny markbeläggning och nya planteringar. 2012-2013 renoverades taken och vissa av de boende på tredje våningen lät bygga en andra våning på vinden. 2014: Installation av fiberbredband. 2017 gjordes en stamrenovering av samtliga stammar i fastigheten. Metoden, relining, motsvarar ett stambyte till nya plaströr med 50 års livslängd.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är mycket stabil och man följer budget. Tack vare sänkta räntekostnader har föreningen ett överskott som kan användas till oförutsatta händelser eller extra amorteringar. Styrelsen har som mål att amortera när utrymme finns. Utbyggnaden av vinden har kunnat finansiera större delen av takrenoveringen 2012-2013. Vid årsskiftet 2013/2014 sänktes avgiften med 7 %.

Gemensamma utrymmen

De olika husen har varsin tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett stort torkrum vardera. Cykel- och barnvagnsförråd finns i varje hus. Föreningslokalen och övernattningsrummet nås från uppgång 32 B. I övernattningsrummet finns det två 120-sängar samt soffa, toalett och dusch.

Skötsel

De boende städar sina trappuppgångar enligt ett rullande schema. Föreningen anordnar två trädgårdsdagar om året, en om våren och en om hösten. Man hjälps då åt med att till exempel plantera blommor och kratta löv. Efter trädgårdsdagarna bjuder föreningen på mat eller fika.

Föreningen källsorterar och kärl för kompost finns i soprummen i hus 2. Central för övrig sortering finns på Bockhornsgatan och Repslagaregatan, båda endast ett par minuter bort.

Stadgar

Föreningens policy för andrahandsuthyrning är enligt hyresnämndens rekommendation. Bostadsrättsinnehavaren kan under begränsad tid (maximalt två år) hyra ut sin lägenhet ifall giltiga skäl såsom arbete eller studier på annan ort föreligger. Juridisk person godkänns inte som medlem i föreningen.

Parkering

Längs med Bäckegatan gäller boendeparkering och tillgången på platser är relativt god. Några av grannföreningarna har garageplatser som ofta går att hyra privat.

Kabel-TV och Bredband

Basutbudet från ComHem ingår i avgiften.

Från och med våren 2014 finns det fiberbredband från Bredbandsbolaget. Kostnaden om 165 kr läggs på månadsavgiften.