Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt


Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet i juridisk mening. Det är föreningen som är lagfaren ägare till både huset och marken. Som bostadsrättshavare är du delägare och medlem i föreningen med nyttjanderätt till din lägenhet.


Du har rätt att inom ramen för stadgarna göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. För andrahandsuthyrning, även för kortare tid, krävs enligt stadgarna styrelsens godkännande. En avgift tas också ut vid andrahandsuthyrning om 10 % av ett prisbasbelopp/år. Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt till det pris som du kan få ut på marknaden. Om du inte följer stadgarna kan du bli uppsagd av föreningen och tvingas flytta.


Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen svarar för t ex rörstammar, vind, fasader och yttertak. Renoveringar kan alltid påverka fastigheten och övriga boenden och ska därför stämmas av med styrelsen.


Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan vad som är föreningens skyldighet och dina skyldigheter, men enkelt kan man säga att du svarar för ytskiktet i din lägenhet. Du ansvarar således för inredning t ex kökssnickerier, spis, kyl och frys och du ansvarar i de flesta fall också för s.k grenrör, d v s rör fram till de stamledningar som huset har för avlopp, vatten och elektricitet, så länge rören befinner sig inne i din lägenhet. För rör eller andra utrustningsdelar inne i väggen eller under golv ansvarar du normalt inte om du inte själv satt dit dem, t ex i samband med en badrums- eller köksrenovering.


Eftersom föreningens stammar har renoverats med ett nytt rör i rören (s.k. relining) måste alla skarvar som uppstår vid nyrenovering av kök och badrum säkras av en behörig leverantör. Kontakta styrelsen för mer information.