Praktiska frågor

Praktiska frågor


En bostadsrättsförening bygger på medlemmarnas engagemang. Du kan bidra med insatser som styrelsemedlem, medverkan på städdagar eller i olika intressegrupper osv. Prata med styrelsen eller med dina grannar om du har några frågor.

Övernattningsrum och snickerirum

Ett övernattningsrum för föreningens gäster finns i källaren i uppgång 32 B. Det finns också ett snickeri-/hobbyrum i uppgång 36 A.

Trappstädning

Vissa arbetsuppgifter har lagts på medlemmarna för att minska utgifterna. I dagsläget tar dock föreningen hjälp av ett antal medlemmar som mot betalning städar trapporna. Du som boende har däremot ansvar att hålla trapphuset fritt från diverse möbler, kläder, barnvagnar, skor, etc. Detta då trapphusen klassas som en utrymningsväg. Det enda som tillåts i trapphusen är en dörrmatta.

Tvättstugan

Det är tillåtet att använda tvättstugan mellan kl 08:00 – 21:00. För allas trevnad ska tvättstugan städas efter tvättpasset. Information om detta finns i tvättstugorna.

Soprummet

Soprummet finns på gaveln 30 A. Det är inte tillåtet att ställa sopor och dylikt på golvet i soprummet. Sopor som ställs på golvet eller som på annat sätt förhindrar hämtning och orsakar föreningen extra kostnader. Övriga sopor, t.ex material från renovering och/eller flytt, ansvarar varje medlem för och slängs på återvinningscentral. Två gånger om året, i samband med städdagar, tillhandahåller föreningen en container för grovsopor.

Både för miljön och för föreningens ekonomi är det viktigt att vi alla hjälps åt med att hantera våra sopor på ett bra sätt. Volymen på våra sopkärl är anpassade till att medlemmarna källsorterar. Sopkärlen är till för s.k restavfall. I soprummet finns även behållare för biologiskt avfall, kompostering. Om ett sopkärl är fullt slängs soporna i ett kärl som inte är fullt. Flugor, möss och råttor gillar överfulla sopkärl. Plast, glas, metall och papper återvinns på närliggande återvinningsstationer.

Elektronik lämnas på återvinningscentral.

Fastighetsskötsel

Kontakta fastighetsanvarig i styrelsen om något är sönder eller om lampor inte lyser osv. Vi håller själva rent och snyggt på våra allmänna ytor.

Trapphusen

Inga föremål (kläder, skor, hyllor, krukväxter, klädhängare osv) får förvaras i trapphusen pga. brandrisk samt att trapphusen är utrymningsvägar.

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning görs till styrelsen på styrelsen@backenstigberget.se. Godkända anledningar för andrahandsuthyrning innefattar bland annat om du ska studera eller arbeta på annan ort, provsamboende, vid sjukdom, uthyrning till närstående eller i väntan på försäljning.

Airbnb

Bostadrättsföreningen godkänner inte uthyrning av lägenheten via tjänsten Airbnb (eller liknande). Vid andrahandsuthyrning av andra skäl välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@backenstigberget.se